Windsurfing? TAK!

Uzyskaliśmy dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Klub w 2017 roku otrzymał dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
na zadanie "Poprawa i rozwój bazy sportowej na ternie województwa wielkopolskiego" w kwocie 20 000,00 zł.


dofinansowanie

REGATY 2017 - Zawiadomienie o Regatach / Notice of race