V Mistrzostwa Kalisza w pływaniu Na "BYLE CZEM"


 

 

REGULAMIN
„ V OTWARTYCH MISTRZOSTW KALISZA
W PŁYWANIU NA BYLECZEM”
Start godz. 14.00 Szałe
Podczas Miejsko - Powiatowego Dnia Dziecka
Zapisy do Mistrzostw przyjmowane będą w dniu zawodów w godzinach 12.30-13.30

§1
W mistrzostwach może wziąć udział każdy chętny, który ukończył 18 rok życia i podpisał oświadczenie uczestnika imprezy

§2
W mistrzostwach udział mogą wziąć również osoby do 18 roku życia po przedłożeniu komisji startowej pisemnej zgody i oświadczenia uczestnika imprezy podpisanego przez rodziców lub opiekunów.

§3
Uczestnicy startują na sprzęcie, który nie jest konwencjonalnym sprzętem pływackim oraz jest napędzany jedynie siłą ludzkich mięśni

§4
Na pojazdach biorących udział w Mistrzostwach nie mogą znajdować się znaki firmowe podmiotów gospodarczych, a organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczania na pojazdach wskazanych znaków sponsorów i patronów zawodów.

§5
Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone jednostki pływające, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników oraz środowiska naturalnego oraz których dostarczenie na start wymaga użycia urządzeń mechanicznych ( np. dźwig)

§6
Wszyscy uczestnicy mistrzostw ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo podczas zawodów

§7
Każdy uczestnik zobowiązany jest do startu w zawodach w kamizelce asekuracyjnej ( kapok)

§8
Każdy zawodnik w ramach zawodów musi pokonać trasę wyznaczona przez organizatorów od punktu startu do punktu mety na własnym sprzęcie pod rygorem odmowy oceny przez jury

§9
Zawodnicy i załogi oceniane będą prze kilkuosobowe jury, które przyznaje ocenę za przepłynięcie dystansu, wygląd jednostki oraz efekty specjalne i towarzyszące.

§10
Każdy sędzia przyznaje załodze od 1-5 pkt. Do klasyfikacji zapisuje się sumę punktów przyznanych przez wszystkich sędziów.

§11
W ciągu całych zawodów publiczność wyłoni zwycięzcę, który otrzyma nagrodę publiczności

§12
Organizatorzy zachowują wyłączne prawo do odmowy uczestnictwa w zawodach, a z całą stanowczością nie będę dopuszczać do udziału w zawodach osób będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 

UWAGA! Wjazd na teren festynu ( zawodów) , samochodami przewożącymi „jednostki pływające” możliwy jedynie do godziny 11.30!

Organizatorzy
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY „SZTURWAŁ”
Tel. 601 433 186